2022-03-16 08:24:20

STRUČNA EKSKURZIJA U PARK PRIRODE MEDVEDNICA

U utorak, 15. ožujka 2022. godine učenici 1e, 2e, 3e i 4e u pratnji nastavnika Davora Adamovića i Dubravka Bunjevca posjetili su Park prirode Medvednica....

Usponom do vrha Sljemena (1033m) Leustekovom stazom učenici su imali priliku upoznati se sa strukturom i organizacijom parka prirode, vidjeti načine prikupljanja drvenastih vrsta za herbarij, imenovati pojedine vrste drveća i grmlja kao i ukazati na simptome bolesti stabala.

Također, uz stručno vodstvo mogli su prepoznati izmjenu fitocenoza sa porastom nadmorske visine, uočiti glavne parkovne elemente, sakupiti vrste za herbarij, te razviti pravilan odnos prema okolišu. U konačnici  naučili su spoznati značaj šuma posebne namjene.

 


Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica