2021-12-01 12:59:20

Terenska nastava Park šuma Djed i brdo Čukur - 2e, 3e i 4e

Učenici 2e, 3e i 4e razreda posjetili su 1. prosinca 2021. godine brdo Čukur i Park šumu Djed u pratnji nastavnika - voditelja Dubravka Bunjevca i Davora Adamovića...

U sklopu  stručnih predmeta učenici su uz stručni nadzor svojih nastavnika imali priliku uvježbati izmjere stabala, mjerenje duljina, rad s geodetskim instrumentima, određivanje visinskih razlika i nagiba terena, postavljanje poligonog vlaka i trase puta.

 

 

 


Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica